2 nowe ulice w mieście

Chorzów będzie mieć dwie nowe ulice – przedłużoną Wschodnią i ks. Ludwika Bojarskiego. Jeszcze w tym roku powinien ruszyć pierwszy etap prac związanych z budową przedłużenia ulicy Wschodniej wraz z odwodnieniem i oświetleniem do skrzyżowania
z projektowaną ulicą Świerkową w Chorzowie. Z kolei do końca tego roku powinna być gotowa droga biegnąca wzdłuż powstającego
nowego osiedla w rejonie ul. Kadeckiej. Zgodnie z decyzją radnych nowa droga wewnętrzna łącząca Plac Piastowski z ul. Siemianowicką nazywać się będzie ul. ks. Ludwika Bojarskiego. Patron ulicy był proboszczem zakonnym w parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym w latach 1772-1792, uruchomił także pierwszą w tej okolicy kopalnię węgla kamiennego.

| 2017-07-01 | Puls Miasta