ABC Szczepień ochronnych

Szczepienia ochronne to najskuteczniejszy i najefektywniejszy sposób zapobiegania chorobom zakaźnym. Stworzony w Polsce w latach pięćdziesiątych poprzedniego stulecia Program Szczepień Ochronnych jest systematycznie uaktualniany i doskonalony. Szczepienia wytwarzają odporność wobec chorób bez konieczności ich przechorowania. Pozwalają uniknąć chorób zakaźnych, które stanowią ryzyko ciężkiego przebiegu, groźnych powikłań, a nawet zgonu. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie realizuje obecnie kolejny program WHO dotyczący eliminacji odry i różyczki. Niezbędny jednak do osiągnięcia zamierzonego celu jest wysoki poziom zaszczepienia populacji objętej obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Staje się to jednak niezwykle trudne z powodu wzrostu ilości osób uchylających się od szczepień ochronnych. Dla porównania, na terenie Chorzowa i Świętochłowic na przestrzeni 7 lat prawie dwukrotnie wzrosła liczba uchylających się od szczepień. Najczęstszą przyczyną uchylania się od szczepień jest wpływ ruchów antyszczepionkowych, które zamieszczają w internecie nierzetelne informacje na temat szczepień. Systematyczny spadek osób zaszczepionych może zagrozić tzw. odporności zbiorowiskowej, która definiowana jest jako odsetek osób uodpornionych w populacji, po osiągnięciu którego liczba nowych zakażonych zaczyna się zmniejszać. Zjawisko to zwykle wymaga 90-95% populacji odpornej i ma różną wartość dla poszczególnych chorób. Jednym z zadań realizowanych przez pracowników Inspekcji Sanitarnej jest więc edukacja oraz propagowanie szczepień ochronnych, ograniczając tym samym występowanie groźnych chorób zakaźnych, chroniąc również osoby, które z powodów medycznych nie mogą być zaszczepione.

| 2018-09-26 | Puls Miasta