Boisko na Irysie jak nowe

Dobiegła końca realizacja jednego z zadań wytypowanych przez mieszkańców Chorzowa w ramach 4. Budżetu Obywatelskiego. Mowa o wykonaniu nawierzchni tartanowej i naprawie ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Wł. Opolskiego. Chorzowianie przyznali tej inwestycji aż 1542 punkty. Projekt został opracowany po szeregu konsultacji z mieszkańcami. Oficjalne otwarcie zmodernizowanego boiska, połączone turniejem piłkarskim, odbyło się 18 sierpnia.

| 2017-08-31 | Puls Miasta