Chorzów w Unii Europejskiej

 

 

15 lat temu, 1 maja 2014 roku, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Przed naszym krajem, a także przed setkami gmin i powiatów, otworzyły się ogromne perspektywy rozwoju. Z europejskich funduszy od początku konsekwentnie korzysta Chorzów, który pozyskał już setki milionów złotych.

TC_05_2019-5

| 2019-05-22 | Puls Miasta