Chorzów z największym na Śląsku dofinansowaniem NFZ

Ogółem w naszym województwie środki finansowe otrzymają 43 programy polityki zdrowotnej złożone przez 23 jednostki samorządu terytorialnego. – Uzyskaliśmy dofinansowanie dla największej liczby programów w odniesieniu do innych jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymało je bowiem 7 programów polityki zdrowotnej w tym między innymi program wczesnego wykrywania wad słuchu dla sześciolatków czy program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 60. roku życia – mówi Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Chorzowa ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej. Chorzów otrzyma w 2018 r. dofinansowanie Śląskiego OW NFZ w Katowicach do realizacji samorządowych programów polityki zdrowotnej w wysokości 336 746,4 zł. Przyznane środki stanowić będą maksymalnie 40% planowanych kosztów realizacji programów. Pozostałe 60% kosztów Chorzów wyasygnuje ze środków własnych.

| 2017-11-24 | Puls Miasta