Chorzowskie DPSy wolne od zakażeńW domach pomocy społecznej nadal obowiązują obostrzenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym. W placówkach wciąż obowiązuje zakaz odwiedzin. Ograniczone są również przyjęcia do ośrodków, choć to powoli ulega zmianie.
W Chorzowie działa pięć domów pomocy społecznej. Dzięki specjalnym reżimom sanitarnym, w żadnym z nich nie ma ogniska koronawirusa. Pracownicy i mieszkańcy placówek podzieleni zostali na grupy, aby ograniczyć ilość kontaktów. Tam, gdzie umożliwia to infrastruktura, pracownicy administracyjni wchodzą innymi wejściami niż opiekunowie. Mieszkańcy nadal nie opuszczają placówek.
Personel opiekuńczy co dwa tygodnie poddawany jest testom przesiewowym. Jak dotąd przeprowadzono trzy serie takich badań. W przypadku pierwszego, pozytywnego wyniku dana osoba jest izolowana i przeprowadza się test wymazowy, który daje już w pełni wiarygodny wynik.
- Na szczęście, testy wymazowe nie potwierdziły u nikogo obecności koronawirusa. Zdajemy sobie sprawę, że izolacja, zakaz odwiedzin i wdrożone procedury, to spora uciążliwość, ale dzięki temu nasze placówki są wolne od zakażeń. Cały czas musimy jednak zachowywać wielką ostrożność, gdyż sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym jest dynamiczna – podkreśla Danuta Szary, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta.

| 2020-05-27 | Puls Miasta