CUMA poszukuje streetworkerów

Realizujesz się w pracy z młodzieżą i chcesz podnosić kwalifikacje w tej dziedzinie? Dołącz do CUMY, która poszukuje dwóch streetworkerów, którzy pomogą w przygotowaniu materiału identyfikującego niemieszkalne miejsca spotkań dzieci, młodzieży, grup młodzieżowych pozostających bez opieki z terenu Chorzowa. W zamian za poświęcony czas CUMA sfinansuje szkolenie lub kurs podwyższający kwalifikacje streetworkera. Swoją aplikację wraz z wymaganymi załącznikami /oświadczeniami należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Biura Funduszy Zewnętrznych (Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, IV piętro, pok. 405) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO STREETWORKERA”. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja. Więcej informacji – kliknij.

| 2018-05-21 | Puls Miasta