Dach dawnego ratusza do remontu


W przyszłym roku planowany jest gruntowny remont dachu byłego ratusza w Chorzowie Batorym. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe, które może ruszyć jeszcze w tym roku. Prace remontowe rozpoczną się nie wcześniej niż wiosną 2020 roku.
– Do tej pory zabezpieczyliśmy dziury w dachu i wykonaliśmy niezbędne prace doraźne zabezpieczające budynek przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Zamontowaliśmy również ogrodzenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym – relacjonuje Mariola Roleder, Zastępca Prezydenta Chorzowa. Zakres remontu obejmuje naprawę zdewastowanych elementów dachu, wymianę pozostałego pokrycia z dachówki, wymianę deskowania i elementów konstrukcyjnych dachu, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów, naprawę ścian i gzymsu dachowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz roboty towarzyszące. Wszystkie prace będą wykonane w trosce o zabezpieczenie budynku przed dalszą degradacją. Neobarokowy gmach mieszczący się przy ul. Ratuszowej 3 w Chorzowie Batorym został wzniesiony w latach 1909-1911 jako siedziba naczelnika gminy Bismarckhütte. Po przyłączeniu tych terenów do II Rzeczypospolitej powrócono do historycznej nazwy Wielkie Hajduki, a sam gmach do 1939 r. stanowił siedzibę władz starostwa świętochłowickiego. Po 1948 roku budynek został przejęty przez Skarb Państwa. Wtedy swoją siedzibę znalazły tam najpierw milicja obywatelska, a potem policja. Od kilkunastu lat gmach pozostawał w rękach prywatnych. Obecnie jest w rękach miasta. Tymczasowy zarząd nad budynkiem sprawuje Zakład Komunalny PGM.

| 2019-11-13 | Puls Miasta