Dobry Start dla dzieci

Niemal 7,4 tysiąca wniosków o świadczenie „Dobry Start” złożono w Chorzowie do 31 sierpnia. Do 30 listopada trwa nabór do programu, w ramach którego rodzice i opiekunowie uczniów dostaną 300 zł na szkolną wyprawkę.„Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia. W naszym mieście dodatkowe świadczenie obejmie około 15 tysięcy dzieci. Dokumenty można składać poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov (portal Emp@tia) oraz za pośrednictwem internetowego konta bankowego lub drogą tradycyjną. W Chorzowie działają 3 punkty, w których do końca października można składać wnioski papierowe:
• Miejski Dom Kultury Batory, przy ul. Stefana Batorego 6,
• siedziba CUMY przy ul. Wolności 3
• Centrum Integracji Społecznej przy ul. 3 Maja 18.
W listopadzie wnioski można będzie składać tylko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, przy ul. Kruszcowej 22, w Dziale
Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego tj. w miejscu składania wniosków na świadczenia „Rodzina 500+”.

| 2018-09-05 | Puls Miasta