Dofinansowanie do wymiany pieców

Zachęcanie do zmiany sposobu ogrzewania, termomodernizacje, akcje edukacyjne – tak miasto walczy z zanieczyszczeniem powietrza. Przed smogiem ostrzegają specjalne tablice informacyjne.Smog to uciążliwość wielu polskich miast. Przyczyniają się do niego m.in. domowe paleniska i motoryzacyjne zanieczyszczenia. Drażnić może zadymienie bądź nieprzyjemny zapach. W Chorzowie dużym problemem są przypadki spalania odpadów. Równie niebezpieczne dla środowiska jest, powszechne i legalne, spalanie węgla w domowych piecach, powodujące tzw. niską emisję. Nieefektywne, stare paleniska węglowe oraz ścisła zabudowa miasta potęguje bowiem uciążliwości związane ze spalaniem węgla. Powstaje chmura zanieczyszczeń, czyli smog. Dopuszczalnymi poziomami stężeń pyłów PM10 i PM2,5 są odpowiednio 50 i 25 mikrogramów na metr sześcienny. Alert smogowy jest ogłaszany, gdy poziom pyłów PM10 osiągnie poziom 300 mikrogramów na metr sześcienny, czyli przy sześciokrotnym przekroczeniu limitów. Aktualne stężenie pyłów zawieszonych pokazują w naszym mieście tablice informacyjne zamontowane we wszystkich dzielnicach. Przypomnijmy, że najgroźniejszymi dla nas składnikami smogu są pyły zawieszone PM 2,5, PM10 oraz benzo(a)pireny. Cząsteczki te są bardzo drobne i mogą przenikać do układu krwionośnego oraz oddechowego, co powoduje ogólny wzrost ryzyka zachorowań. – Walka ze smogiem jest trudna. W celu polepszenia jakości powietrza, w naszym mieście realizuje się wiele działań ekologicznych i korzysta przy tym z różnych programów. W ten sposób dofinansowano wiele przedsięwzięć, m.in. podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, przeprowadzono też szereg termomodernizacji budynków – mówi Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta. – Chorzów od wielu lat zachęca  także mieszkańców do zmiany sposobu ogrzewania m.in. poprzez dotacje do nowoczesnych systemów grzewczych. Dzięki temu ubyło sporo źródeł uciążliwej, niskiej emisji. Dodatkową zachętą do wymiany starych pieców na te bardziej ekologiczne jest dofinansowanie – maksymalnie do 2500 zł. – dodaje.

| 2018-12-31 | Puls Miasta