Drugie życie stawów

Dwa i pół miliona złotych unijnej dotacji pozyskało miasto na rewitalizację chorzowskich akwenów.Inwestycja, której całkowity koszt wyniesie trzy miliony sześćset tysięcy złotych, dotyczyć będzie obu stawów w Parku Róż, a także kanalizacji deszczowej między ulicą Siemianowicką a stawem Hutnik w Parku Śląskim. Jest to wspólne przedsięwzięcie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta. Inwestycja w Parku Śląskim ma na celu zwiększenie ilości retencjonowanej wody, zmniejszenie zagrożenia powodziowego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do stawu Hutnik. W Parku Róż priorytetem będzie modernizacja systemu napowietrzania i obiegu wody w obu stawach. Ukończenie rewitalizacji stawów oraz prac związanych z infrastrukturą retencyjną przewidziane jest na czerwiec 2020 roku.

Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa
Dzięki pozyskanym środkom unijnym, będzie można wyczyścić chorzowskie stawy i poprawić ogólny stan wód. Działania te z pewnością przyniosą efekt w następnych latach, będą chronić miejską florę i faunę.

| 2019-04-15 | Bez kategorii