Edukacja, kultura i sport na najwyższym poziomie

Osiągnięcia naukowe, sportowe, kulturalne – tym mogą poszczycić się uczniowie chorzowskich szkół.Starania najmłodszych i tych nieco starszych uczniów doceniane są przez władze miasta. Pod koniec roku za znakomite osiągnięcia dziękowano laureatom wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i festiwali w dziedzinie kultury. Nagrodzono 192-osobową grupę dzieci i młodzieży skupioną w instytucjach oświatowych, domach kultury i  stowarzyszeniach oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Chorzowie – działających w sferze kultury. Natomiast pięcioro uczniów szkół podstawowych i dwóch ze  szkół ponadpodstawowych odebrało  stypendia przyznane w ramach Miejskiego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Chorzowa. Głównym kryterium przyznania stypendium były wyniki w szkole i osiągnięcia związane z zainteresowaniami i talentami uczniów w poprzednim roku szkolnym. Miasto może być również dumne ze swoich młodych sportowców. Nie zawodzą akrobaci z „Sokolni” przywożący z różnej rangi zawodów grad medali. Z kolei uczniowie SP nr 5 zajęli 1 miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Igrzysk Dzieci o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty za rok 2017/2018. Warto podkreślić, że udało im się to osiągnąć trzeci rok z rzędu.

| 2018-12-31 | Puls Miasta