Jesteśmy miastem przyszłości

amelung gorChorzów zdobył drugie miejsce w rankingu Miast Przyszłości. W zestawieniu brano pod uwagę kapitał ludzki, dostępność, efektywność kosztową, strategię przyciągania zagranicznych inwestycji i przyjazny stosunek do biznesu.Raport „Polish Cities of the Future 2019/20” opracował zespół fDi należący do grupy The Financial Times. Wyniki przedstawiono osobno dla dużych, średnich i małych miast. Chorzów znalazł się w czołówce zestawienia miejscowości liczących od 100 do 250 tys. mieszkańców (miasta średnie). Drugie miejsce zagwarantowała miastu wysoka punktacja w kategoriach: kapitał ludzki, efektywność kosztowa i dostępność. Kapitał ludzki oceniano przez pryzmat wskaźników, takich jak m.in. liczba łóżek szpitalnych (na 10 tys. mieszkańców), odsetek dzieci korzystających z opieki przedszkolnej, tereny zielone czy długość życia. W kategorii efektywność kosztowa brano pod uwagę m.in. cenę wody, paliwa i gruntów, a także przeciętne wynagrodzenie brutto. Dostępność miasta analizowano natomiast na podstawie danych dotyczących szerokopasmowego internetu, infrastruktury telefonicznej i dróg. – Cieszymy się, że po raz kolejny zdobyliśmy wysokie miejsce w rankingu Miast Przyszłości. Dobry wynik to efekt m.in. inwestycji w miejski szpital i stałego zwiększania liczby miejsc w przedszkolach – wyjaśnia Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. – Nasz cel się nie zmienia: chcemy tworzyć miasto, w którym dobrze się mieszka – miejsce, w którym młodzi chcą zakładać rodziny, a seniorzy aktywnie spędzać czas – dodaje.

| 2019-03-01 | Wiadomości