Leczenie na najwyższym poziomie

Połączony, chorzowski szpital znajdzie się w czołówce największych placówek medycznych w regionie. Dzięki szybkiej decyzji zamiast zamykania oddziałów i zwalniania personelu w mieście powstanie superszpital.Rząd Prawa i Sprawiedliwości
przyjął projekt ustawy tworzącej tzw. „sieć szpitali”. To kolejny krok zmierzający do zmian w ochronie zdrowia. Zgodnie z projektem pełne finansowanie otrzymają wyłącznie duże, wielospecjalistyczne placówki. Pozostali mogą liczyć tylko na kilka procent budżetu w ramach konkursów. To kolejny dowód na to, że radni Rady Miasta podjęli dobrą decyzję, łącząc Zespół Szpitali Miejskich i Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii. Brak połączenia kosztowałoby miasto prawie 14 milionów złotych, a dorośli pacjenci straciliby dostęp do leczenia hematologicznego, okulistycznego czy geriatrycznego. Tymczasem dzięki
połączeniu obu szpitali utrzymany zostanie obecny dostęp do świadczeń medycznych – zarówno dla małych, jak i dorosłych pacjentów. Te argumenty nie przemawiają jednak do niektórych pracowników Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii – zawiązany tam komitet martwi się o utratę marki i prestiżu szpitala dziecięcego. – Szpital pediatryczny może tylko zyskać poprzez kontakt z nami i z zapleczem, którym dysponujemy, a na pewno jesteśmy nie mniejszym szpitalem i dysponujemy szeroką
diagnostyką i specjalistami – mówi dr n. med. Sebastian Grosicki, kierujący oddziałem hematologicznym w Zespole Szpitali Miejskich. By wyjaśnić wszystkie wątpliwości pracownikom szpitala dziecięcego, miasto wykonało wiele pracy: organizowano spotkania, działały punkty konsultacyjne, powołano Komisję Integracyjną, w skład której weszli pracownicy obu placówek. Komisja już pracuje, jej zadaniem jest przeprowadzenie konsultacji z personelem szpitali, zaproponowanie optymalnego funkcjonowania połączonych placówek. W ramach komisji działać będą tematyczne podzespoły, złożone m.in. z lekarzy, pielęgniarek, pracowników administracji czy technicznych. Wspólnie zaproponują rozwiązania, które pozwolą im na skuteczne leczenie mieszkańców Chorzowa.

Masz pytania dotyczące połączenia? Wyślij maila na adres: szpitale@chorzow.eu.

| 2017-03-02 | Puls Miasta