Miliony dla Parku Śląskiego

parkkapelusz30 milionów w tym roku, a w perspektywie aż 200 milionów złotych trafi na modernizację Parku Śląskiego. W planie rewitalizacji są zarówno remonty alejek, jak i dużych budynków, w tym Hali Wystaw „Kapelusz”.Rok 2018 ma być przełomowy dla największego parku miejskiego w Polsce. W odwiedzanym corocznie przez 3 miliony gości miejscu rozpocznie się bowiem zmiana jakościowa. – Przed nami nie tylko szereg prac projektowych czy budowlanych, ale również spotkań i konsultacji z architektami, społecznikami, mieszkańcami. Chodzi przecież o miejsce, w którym nie wystarczy po prostu jakiś budynek wyremontować, ale trzeba jeszcze nadać mu nowe, społecznie ważne funkcje. Chcemy w ten sposób odkrywać nieco zapomniane punkty na mapie Parku. Przykładem może być Łabędziarnia. Budynek, który będziemy rewitalizować w tym roku, ale już z myślą, że ma stać się najlepszym w aglomeracji miejscem do obserwacji gniazdujących ptaków – mówiła Aneta Moczkowska, Prezes Parku Śląskiego.
kapeluszotocz
W planie rewitalizacji na najbliższe miesiące i lata są zarówno remonty alejek, najpiękniejszych obiektów małej architektury (w tym Duże Kręgi Taneczne, Galeria Rzeźby Śląskiej), jak i dużych przestrzeni i budynków, w tym Hali Wystaw „Kapelusz”, na remont której Park pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Jednocześnie z procesem modernizacji Kapelusza, prowadzone mają być prace projektowe związane z rewitalizacją jego otoczenia – w tym Kanału Regatowego. Już w tym roku na prace modernizacyjne wydane zostanie ponad 30 mln zł, co pozwoli na realizację pierwszego etapu. Całość wsparcia inwestycyjnego szacowana jest na ok. 200 milionów złotych w najbliższych latach, a proces formalnego pozyskania tych funduszy dobiega końca. Będzie ono przekazane również na wrażliwe społecznie projekty, w tym przestrzeń po kąpielisku Fala. Wstępne plany Parku Śląskiego zakładają połączenie na tym terenie nowych funkcji, z zachowaniem formuły wypoczynku w towarzystwie wody.

| 2018-03-26 | Wiadomości