Miliony na ekologiczne rozwiązania

gimnazjum slaskaChorzów otrzymał ponad 15 milionów zł dofinansowania na proekologiczne działania ograniczające niską emisję.Trzy inwestycje, które załapały się na zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej to: kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sobieskiego, projekt termomodernizacji oraz docieplenie ścian i dachu Gimnazjum nr 4 przy ul. Śląskiej oraz kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji w Zespole Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki. – Nowoczesne rozwiązania, na które otrzymaliśmy dofinansowanie są nie tylko ekologiczne, ale także ekonomiczne. Zmniejszenie zużycia energii w dużych budynkach oznacza realne oszczędności w budżecie miasta – wyjaśnia Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Technicznych i Rozwoju. Dofinansowanie zostanie przyznane miastu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nieskoemisyjna). Dokładna kwota dofinansowania na wszystkie trzy inwestycje to 15 125 751, 32 zł.
straz miejskasp5

| 2017-03-02 | Puls Miasta