Młodzi Radni wybrani

mrm7 listopada w małej sali sesyjnej odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. Podczas inauguracji siódmej kadencji, młodzi radni, w obecności Prezydentów Miasta, Sekretarza i Skarbnik Miasta, a także Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chorzów, wybrali nowe władze.  Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Konrad Krause z I LO im. Juliusza Słowackiego.  Celem Młodzieżowej Rady Miasta jest m. in. reprezentowanie interesów chorzowskiej młodzieży przed władzami miasta oraz organizacjami i instytucjami działającymi w mieście, czy inicjowanie działań na rzecz młodych mieszkańców w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. Rada realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego, organizacji społecznych kulturalnych i politycznych oraz z osobami ze świata nauki, kultury i sportu. Opiekunem MRM jest radna Bożena Karpińska.

| 2018-11-23 | Puls Miasta