Modernizacje ulic

Modernizacja ul. Katowickiej
Zakończyły się prace przygotowawcze do remontu ulicy Katowickiej. W pierwszym tygodniu sierpnia rozpocznie się gruntowny remont nawierzchni. Dzięki dotacji z budżetu państwa w zeszłym roku odnowiono chorzowski odcinek Drogowej Trasy Średnicowej, w tym roku roboty przeprowadzone są na ulicy Katowickiej. Prace mają być przeprowadzane odcinkowo – od strony Katowic i Bytomia – przy utrzymaniu przejezdności po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Roboty nie obejmą jedynie 900-metrowego odcinka na estakadzie. Jej kapitalny remont przeprowadzono w 2013 r. Miejski Zarząd Ulic i Mostów prosi o zachowanie szczególnej uwagi oraz stosowanie się do oznakowania w miejscu prowadzonych prac. Na remont nawierzchni ul. Katowickiej Chorzów pozyskał ponad 2 mln zł
z budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji to ok. 4 mln zł. Prace powinny zakończyć się we wrześniu br.

Roboty na ulicy Kościuszki
Trwa drugi etap prac przy placu Piastowskim. Przy ul. Kościuszki budowana jest kanalizacja. Przy placu Piastowskim roboty przeciągały się ze względu na kolizje instalacji sieci podziemnych. Wkrótce rozpocznie się modernizacja odcinka – od placu Piastowskiego do ul. Kościuszki. W planach jest również budowa ronda u zbiegu tych ulic. Natomiast przy ul. Kościuszki trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej, co wpływa na opóźnienie robót drogowych związanych z 1 etapem modernizacji. Prace te powinny zakończyć się do końca sierpnia i dopiero wtedy wejdą tu drogowcy. Ruszył natomiast 2 etap robót. Trwa wycinka drzewostanu i rozbiórka torowiska. Zgodnie z planem przebudowany będzie odcinek do początku ul. Parkowej. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację jedni i miejsc parkingowych. Natomiast w miejscu likwidowanych torowisk powstanie deptak – w kierunku od ul. Piotra Skargi do szybu Prezydent – i ścieżka rowerowa. Pojawi się nowe oświetlenie i zadrzewienie.

| 2017-08-01 | Puls Miasta