Na ścieżce kompromisu

Protesty mieszkańców wspólnoty przy ul. Krętej poskutkowały likwidacją służebności osiedlowej ścieżki prowadzącej do ul. Franciszkańskiej. Na nowe rozwiązanie nie zgadzają się jednak lokatorzy okolicznych bloków, którzy chętnie korzystali ze skrótu w drodze do kościoła i szkoły. W Urzędzie Miasta odbyło się więc spotkanie z mieszkańcami Klimzowca, którego efektem są 3 propozycje rozwiązania sporu. Pierwsza opcja zakłada wydzierżawienie miastu przez wspólnotę części nieruchomości i umożliwienie przejścia poprzez otwarcie furtki w godzinach 6.30 – 18.30. Miasto w ramach umowy zobowiązałoby się do utrzymywania wspomnianego terenu w należytym stanie zarówno w okresie letnim, jak i zimowym, ze szczególnym uwzględnieniem dbania o czystość i bezpieczeństwo pieszych. Prezydent Chorzowa zaproponował także mieszkań- com wspólnoty, aby rozważyli możliwości powrotu do nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na przywróceniu przejścia (również w godzinach od 6.30 do 18.30). Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, miasto zakłada rozpoczęcie postępowania mającego na celu wydanie Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), czyli budowę drogi wraz z progami zwalniającymi, ograniczonym tonażem i zawężeniem dostępności do dojazdu do posesji. Podczas konsultacji mieszkańcy zgłosili także kilka uwag dotyczących ulicy Górniczej. Droga zostanie lepiej doświetlona, a część jej chodnika ma zostać poszerzona (wraz z montażem na jezdni progów zwalniających).

| 2017-11-24 | Puls Miasta