Nocna i świąteczna opieka w poszerzonym składzie

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców od 1 listopada na terenie ZSM dyżury w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą pełniły dwa zespoły medyczne. Pierwszy zespół złożony z jednego lekarza oraz pielęgniarki – realizujący świadczenia dla dorosłych, drugi (dodatkowy) złożony z lekarza ze specjalizacją w dziedzinie pediatrii oraz jednej pielęgniarki – realizujący świadczenia dla dzieci.

| 2017-11-01 | Puls Miasta