Nowe perspektywy Centrum Integracji MiędzypokoleniowejKończy się remont dawnego Miejskiego Domu Kultury „Centrum”. Od marca do budynku przy ul. Dąbrowskiego 7 w Chorzowie ponownie wprowadzi się Centrum Integracji Międzypokoleniowej – tym razem już jako gminna jednostka samorządowa. Centrum Integracji Międzypokoleniowej do tej pory funkcjonowało jako jeden z kilku projektów, realizowanych w ramach Miejskiego Programu Aktywizacji „Aktywny Chorzów”. Jednak zgodnie z podjętą w grudniu ubiegłego roku decyzją Rady Miasta Chorzów CIM stanie się osobną jednostką, działającą na podobnych zasadach co domy kultury czy Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu. Chorzowska Strefa Wolontariatu, Klub Malucha, Chorzowska Akademia Seniora i program Chorzów 60+ to tylko kilka projektów, które znajdą się pod opieką Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Już teraz wiadomo, że wszystkie będą kontynuowane – zmienić, na plus, może się jedynie ich forma. Od stycznia br. w chorzowskim magistracie czynne jest już Biuro Integracji Międzypokoleniowej, które odpowiada między innymi za merytoryczne opracowanie działalności CIM. Pracownicy dbają o to, by zachowując dotychczasowe, wysokie standardy, zaproponować mieszkańcom jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę zajęć, warsztatów i wydarzeń skierowanych do różnych grup wiekowych. Będzie oczywiście wiele ciekawych propozycji dla seniorów i rodziców, ale w planach są również imprezy czy spotkania skierowane do młodzieży oraz osób w przedziale 20-40 lat. – Chcemy, aby nasza siedziba przy ul. Dąbrowskiego 7 stała się, zgodnie z nazwą, prawdziwym centrum aktywności wszystkich generacji – mówi Marta Jakubczyk, kierownik Biura Integracji Międzypokoleniowej. – Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy z zewnątrz, czy to pochodzące od organizacji pozarządowych, klubów seniora czy osób prywatnych, które mają pomysły na ciekawe i twórcze formy aktywności, ale nie mają gdzie ich realizować. Na pierwsze rezultaty działań BIM trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Uroczyste otwarcie Centrum Integracji Międzypokoleniowej zaplanowane jest na początek kwietnia. Wszystkie informacje o postępach i przygotowaniach można śledzić na bieżąco na profilu Centrum Integracji Międzypokoleniowej na Facebooku oraz na stronie internetowej www.centrum.chorzow.eu

| 2020-02-06 | Wiadomości