Nowe zasady wymiany pieców

Trwa nabór wniosków o dopłatę do zmiany sposobu ogrzewania na nowoczesne i bardziej ekologiczne, a także o dofinansowanie demontażu, transportu do miejsca unieszkodliwiania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.W obydwu przypadkach dotacja może wynieść maksymalnie 80% kosztów inwestycji – nie więcej niż 2500 zł. To o 500 złotych więcej niż w ubiegłym roku. W porównaniu z wcześniejszymi edycjami programu wsparcia, zmieniły się, decyzją wojewody śląskiego, zasady otrzymywania dofinansowania. Teraz, by skorzystać z dotacji, należy najpierw złożyć wniosek i zawrzeć umowę z miastem, a dopiero potem wykonać inwestycję. Nie będą już refundowane koszty poniesione na zrealizowane inwestycje, jak to przewidywały
dotychczasowe regulaminy dotyczące dofinansowań do modernizacji ogrzewania. O wsparcie mogą się starać chorzowianie, którzy likwidują stare lub niesprawne piece o wysokiej emisji spalin i zastosują ogrzewanie elektryczne, gazowe albo węglowe, ale tylko w przypadku gdy spełnia on warunki emisji spalin określone dla kotłów klasy 5.

Zainteresowani uzyskaniem dodatkowych pieniędzy proszeni są o kontakt bezpośrednio z Wydziałem Ochrony Środowiska:
1) dofinansowanie do modernizacji systemu ogrzewania – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów, IV piętro, pokój 413, telefon 32 416 5000 wew. 441
2) dofinansowanie do usuwania azbestu – Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Chorzów, IV piętro, pokój 408, telefon 32 416 5000 wew. 251.

| 2018-07-30 | Puls Miasta