Nowy semestr w Akademii Seniora

Po zimowej przerwie seniorzy wrócili na zajęcia.Po kilkutygodniowej przerwie Chorzowska Akademia Seniora, wraz ze wszystkimi swoimi filiami, wznowiła działalność. Regularne zajęcia skierowane do mieszkańców Chorzowa, którzy ukończyli pięćdziesiąt lat, rozpoczęły się w 20 lutego. – Z nowym semestrem powróciły wszystkie zajęcia, które do tej pory cieszyły się największą popularnością – tłumaczy Magdalena Sekuła, pełnomocnik prezydenta ds. aktywizacji społecznej. – Nie zabraknie zatem jogi, aerobiku w wodzie, gimnastyki, tańca czy warsztatów komputerowych i kursów językowych. Interesująco przedstawia się także oferta Dzielnicowych Akademii Seniora, gdzie między innymi można nauczyć się śpiewać, rysować oraz rzeźbić w glinie.
Nowością będzie Artystyczna Akademia Seniora – uruchomiona wspólnie z Chorzowskim Centrum Kultury – której działalność skoncentrowana ma być wokół sztuki. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach teatralnych czy zajęciach plastycznych. Artystyczna Akademia Seniora rozpocznie działalność 2 marca o godzinie 10, spotkania odbywać się będą w każdy czwartek. Od wiosennego semestru 2017 roku zajęcia w Dzielnicowej Akademii Seniora w Chorzowie II zostały przeniesione – od teraz odbywają się w salkach parafialnych Parafii św. Józefa w Chorzowie przy ulicy Łagiewnickiej 17. Wcześniej organizowane były przy ul. Pudlerskiej. Szczegółowe informacje na temat działalność Chorzowskiej Akademii Seniora, Dzielnicowych Akademii Seniora oraz Artystycznej Akademii Seniora – w tym harmonogramy, dane kontaktowe i regulaminy – można znaleźć na stronie internetowej Centrum Integracji Międzypokoleniowej (www.centrum.chorzow.eu) w zakładce „Seniorzy”.

| 2017-03-02 | Puls Miasta, seniorzy