Płynny wyjazd na autostradę

prezydenci12 lutego w Urzędzie Miasta w Chorzowie odbyło się spotkanie podregionu katowickiego. Prezydenci i wiceprezydenci Chorzowa, Katowic, Świętochłowic, Siemianowic, Rudy Śląskiej i Mysłowic omawiali istotne zagadnienia wspólne dla 6 miast, takie jak: migracja mieszkańców, likwidacja niskiej emisji czy okręgi wyborcze do sejmiku. Efektem spotkania jest m.in. wspólne stanowisko w sprawie poprawy komunikacji na styku Chorzowa, Katowic i Rudy Śląskiej. Prezydenci tych miast wystąpią do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o budowę ronda na granicy Chorzowa Batorego, przy autostradzie A4.

Na zdjęciu od lewej: Prezydent Mysłowic Edward Lasok, Zastępca Prezydenta Świętochłowic Bartosz Karcz, Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Danuta Kamińska, Prezydent Katowic Marcin Krupa, Zastępca Prezydenta Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer, Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, Dyrektor Biura Unii Metropolii Polski Andrzej Lubiatowski.

| 2018-02-19 | Puls Miasta