Połączenie zakończone sukcesem

szpitalZespół Szpitali Miejskich i Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii działają już jako jeden, połączony szpital miejski. Dzięki temu od 1 października, gdy wejdzie w życie nowy sposób finansowania i zacznie funkcjonować system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, chorzowska placówka znajdzie się w gronie największych tego typu w regionie.

– Rządowe zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania szpitali spowodowały konieczność połączenia Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii – mówi Andrzej Kotala, Prezyden Chorzowa. – Gdyby miasto nie podjęło tych działań, zabrakłoby pieniędzy na działanie kluczowych dla zabezpieczenia opieki zdrowotnej mieszkańców oddziałów, choćby geriatrii, która – w sytuacji gdy ponad 22 procent chorzowian ukończyło 60 rok życia – jest niezbędna.
Połączenie nie spowoduje zmian w pracy obu szpitali. – Pacjenci będą mogli leczyć się na tych samych oddziałach, korzystać z tych samych pracowni i poradni. Połączenie to także gwarancja stałego podnoszenia jakości leczenia, zwiększenia szans na rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań – wyjaśnia Anna Knysok, dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

| 2017-08-31 | Wiadomości