Prawie 6 mln zł z Unii na wodociągi

wodociagi projektChorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podsumowało unijny projekt i już pozyskało środki na kolejną inwestycję. projektu zorganizowano również konkurs plastyczny „Cykl życia wody” skierowany do uczniów szkół podstawowych z Chorzowa
i Świętochłowic. Podsumowując tę inwestycję wodociągi przygotowują się już do kolejnej. W połowie grudnia podpisały umowę z NFOŚiGW na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów – Świętochłowice”. Jego łączna wartość to niemal 8,5 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi przeszło 5,7 mln zł. Cele projektu to m.in.: poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Chorzowa i Świętochłowic, zwiększenie stopnia skanalizowania tych miast, zapewnienie odbioru ścieków od 528 nowych klientów, zwiększenie przepustowości sieci biogazu.
Fot. Wizualizacja sieci wodociągowej na terenie osiedla „Planty Śląskie”

| 2017-12-18 | Wiadomości