Prezydent z absolutorium

- Cieszę się, że radni pozytywnie ocenili realizację zeszłorocznego budżetu. Udało nam się wykonać większość zaplanowanych inwestycji, między innymi zakończyć budowę centrum przesiadkowego, ocieplić wiele budynków mieszkalnych i szkół oraz przeprowadzić inwestycje w obu szpitalach – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa. – W 2016 r. zmniejszyliśmy także o ponad
9 mln zł planowany deficyt, a nadwyżkę operacyjną zwiększyliśmy z planowanych 10 do 26 mln zł – dodaje.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Andrzeja Kotali za 2016
rok. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za udzieleniem prezydentowi absolutorium było 15, przeciw 4, 1 się wstrzymał.
Centrum przesiadkowe to jedna z największych inwestycji 2016 r.
cp1
W minionym roku przeprowadzono wiele prac termomodernizacyjnych na budynkach szkolnych. W SP nr 13 elewacje kompleksowo oczyszczono oraz zabezpieczono przed wilgocią.
sp13

| 2017-07-01 | Puls Miasta