Prezydent z absolutorium

Radni Chorzowa przyjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 24 czerwca, udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta, Andrzejowi Kotali.Na początku obrad została otwarta dyskusja nad „Raportem o stanie miasta za 2018 rok”. Pytania na temat dokumentu mogli zadawać zarówno mieszkańcy, jak i radni – odpowiedzi udzielał Prezydent Miasta. Jak podkreślono we wstępie do raportu, Chorzów jest stale badany przez wiele niezależnych instytucji. Agencja Ratingowa Fitch podniosła ocenę Chorzowa do poziomu „A”. Ponadto, w międzynarodowym raporcie „Polish Cities of the Future 2019/20” Chorzów zdobył drugie miejsce w rankingu Miast Przyszłości. W zestawieniu brano pod uwagę kapitał ludzki, dostępność, efektywność kosztową, strategię przyciągania zagranicznych inwestycji oraz przyjazny stosunek do biznesu. Pozytywną opinię o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu wydała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i wszystkie komisje Rady Miasta. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Za udzieleniem Prezydentowi absolutorium było 17, a 6 wstrzymało się od głosu. – Plan dochodów i wydatków za 2018 rok został zrealizowany praktycznie w założonej wielkości. Sytuacja finansowa Chorzowa jest bardzo dobra, co potwierdza międzynarodowa Agencja Ratingowa Fitch, która w krajowym ratingu długoterminowym uplasowała nasze miasto na poziomie „A” – mówi Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta. – Warto podkreślić, że w Chorzowie konsekwentnie prowadzona jest inwestycyjna polityka rozwoju, m.in. poprzez pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, przy jednoczesnej rozsądnej polityce kredytowej

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa
To był budżet nastawiony na inwestycje, dlatego łączył się z wieloma wyzwaniami. W 2018 roku pracowaliśmy m.in. nad budową Nowego Rynku, a także wykonaliśmy dokumentację niezbędną do budowy Muzeum Hutnictwa. Jednocześnie realizowaliśmy wiele innych ważnych dla przyszłości Chorzowa przedsięwzięć. Z pewnością wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę, tym bardziej cieszę się z pozytywnej oceny udzielonej przez radnych.

| 2019-06-29 | Puls Miasta