Prezydent z wotum zaufania i absolutoriumWotum zaufania dla Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali, absolutorium i prezentacja raportu o stanie miasta. To najważniejsze punkty ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 18 czerwca. Z powodu pandemii koronawirusa sesja została przeprowadzona częściowo zdalnie. Część radnych obradowała on-line.
Na początku obrad Prezydent Miasta zaprezentował główne wnioski płynące z „Raportu o stanie miasta za 2019 rok”. To dokument, który już drugi rok z rzędu został przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta, aby skutecznie śledzić rozwój Chorzowa. Raport ma ponad 250 stron i każdy może się z nim zapoznać w internecie.
Radni nie mieli żadnych zastrzeżeń do raportu i zawartych w nim informacji.
Następnie pozytywnie odnieśli się do wykonania budżetu miasta w 2019 roku – udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium oraz wotum zaufania. Wykonanie zeszłorocznego budżetu uzyskało też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
– Można podsumować rok 2019 jako dobry. Był dobry budżet i nadwyżka operacyjna. Niepokoją ce jest jednak to, że rząd zaczął wpływać na wysokość naszego budżetu. Coraz więcej wydajemy, acoraz mniej środków otrzymujemy. Chociażby rządowa subwencja oświatowa jest niewystarczająca. Mimo to robimy wszystko, by nasz budżet był dobrze skonstruowany. Bardzo dziękuję radnym za udzielone mi absolutorium i wotum zaufania – powiedział podczas sesji Andrzej Kotala.
Pozytywnie zeszłoroczną sytuację Chorzowa oceniano także poza miastem. W 2019 roku dwukrotnie zbadano wiarygodność kredytową oraz zdolność Miasta Chorzów do wywiązywania się z zobowiązań finansowych. Agencja Fitch, jedna z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, potwierdziła długoterminowy rating międzynarodowy Chorzowa na poziomie BBB-, co oznacza dobrą wiarygodność finansową i wystarczającą zdolność do obsługi zobowiązań w dłuższym terminie. Krajowy rating długoterminowy został oceniony na poziomie A, oznaczającym niski poziom ryzyka kredytowego i wysoką wiarygodność finansową oraz zdolność do obsługi zobowiązań.
– Przez cały rok czyniliśmy starania, aby zmniejszyć planowany deficyt. Ostatecznie, poprzez zmiany w budżecie, udało nam się zmniejszyć go aż o 17 mln zł. Niestety, przez rządowe zmiany miasto ma coraz mniejszy procent udziału w podatkach. Coraz mniej niezależne są budżety miast – ocenia Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta.
Warto podkreślić, że w Chorzowie konsekwentnie prowadzona jest inwestycyjna polityka rozwoju, m.in. poprzez pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, przy jednoczesnej rozsądnej polityce kredytowej.

| 2020-06-20 | Wiadomości