Problemy kadrowe odbiorcy odpadów

Obecna sytuacja epidemiologiczna negatywnie wpływa na wiele branż. Z powodu problemów kadrowych (L4, opieka nad dziećmi, izolacja pracowników) mogą nastąpić trudności z dotrzymaniem terminów odbioru odpadów. Sytuacja wymusza następujące zmiany zakresu świadczonych usług:
1. Odbiór z domów jednorodzinnych będzie się odbywał raz w miesiącu w wyznaczonych terminach. Odbierane będą wszystkie kolory worków jednocześnie: zielony, niebieski, żółty oraz brązowy. Nie
będzie możliwości dodatkowego przyjazdu po odpady aż do kolejnego miesiąca.
2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywał raz na miesiąc.
3. Niewykluczone, że odpady w zabudowie wielorodzinnej będą odbierane rzadziej, dlatego prosimy o zagniatajcie kartonów i butelek, by zmniejszyć ich objętość.
4. Czasowo będzie wstrzymany odbiór przeterminowanych lekarstw z aptek.
SORCIK jest dostępny dla mieszkańców bez zmian. Podczas oddawania odpadów obowiązują przyjęte zasady higieny i zachowania odległości między osobami. Apelujemy też o powstrzymanie się od masowego wystawiania odpadów wielkogabarytowych. Wielu mieszkańców, pozostając w domu, robi wiosenne porządki. Zwielokrotnionych ilości gabarytu firma wywozowa nie będzie w stanie obsłużyć.

| 2020-03-19 | Puls Miasta