Przejście podziemne po remoncie

przejście podziemne 3 MajaDobiegł końca generalny remont przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ulic 3 Maja i Katowickiej, które po modernizacji zyskało estetyczny wygląd, jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w windę.
Na inwestycję, wartą około 2 miliony złotych, udało się pozyskać środki z budżetu państwa w kwocie
1 083 900 zł. Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, prace mogły ruszyć dopiero
w drugiej połowie 2018 roku – po ogłoszeniu decyzji o przyznaniu dotacji oraz po zakończeniu procedury przetargowej. Wykonawca wywiązał się z powierzonych zadań w zaplanowanym terminie, czyli do końca ubiegłego roku, jednak w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zimą część prac malarsko-tynkarskich
wymagała poprawek w okresie wiosenno-letnim. W planach jest przebudowa kolejnego przejścia podziemnego w mieście – przy AKS. MZUiM otrzymał już decyzję o dofinansowaniu z budżetu państwa, prace powinny ruszyć w lipcu tego roku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2020 roku.

| 2019-06-29 | Puls Miasta