Przyszli górnicy uczą się w Chorzowie

W kwietniu zdawali maturę i już pracują w zawodzie – absolwenci chorzowskiego technikum o profilu górniczym błyskawicznie znaleźli zatrudnienie w Kopalni Węglowa Kamiennego „Pokój”. – Sukces naszych absolwentów to najlepsza reklama trwającej właśnie rekrutacji do klas pierwszych w zawodzie technik górnictwa podziemnego (technikum) i górnik eksploatacji podziemnej
(szkoła branżowa). Uczniowie, którzy postawią na górnictwo nie będą musieli martwić się o pracę – zapewnia Sylwia Tkocz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Sportowej w Chorzowie. Słowa pani dyrektor potwierdza
Polska Grupa Górnicza. – Potrzebujemy wyuczonych młodych pracowników – przyznaje Jerzy Janczewski, wiceprezes ds. pracowniczych w PGG. ZSTiO nr 1 w Chorzowie to szkoła z górniczymi tradycjami. – Nasi uczniowie zdobywają zawód pod okiem specjalistów pracujących w kopalniach. Zajęcia praktyczne odbywają się w KWK Wujek – podkreśla dyrektor Sylwia Tkocz. W planie lekcji
uczniów klas górniczych znajdują się przedmioty takie jak: eksploatacja podziemna złóż, podstawy geologii i górnictwa, maszyny
i urządzania górnicze oraz przepisy prawa i bhp w górnictwie. Rekrutacja potrwa do 14 lipca. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie: www.zstio1.edu.pl.

| 2017-07-01 | Puls Miasta