Quiz Amelung

Niewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę, że staw Amelung jest ostoją bioróżnorodności. Chcąc to zmienić, miasto stworzyło ścieżkę edukacyjną, informującą o żyjących w zbiorniku oraz wokół niego roślinach i zwierzętach. Po dokładnym zapoznaniu się z treścią tablic edukacyjnych warto sprawdzić zdobytą wiedzę. W tym celu wystarczy pobrać na smartfon bezpłatną aplikację „Quiz Amelung” (dostępną na Android i iOS).
Tablice edukacyjno-informacyjne oraz aplikacja „Quiz Amelung” powstały na potrzeby kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu unijnego pn.: „Przebudowa systemów napowietrzania i obiegu wody dla zapewnienia prawidłowej gospodarki wodnej w stawach Amelung sposobem na skuteczną ochronę siedlisk cennych przyrodniczo w Chorzowie” w ramach Poddziałania 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej ZIT, wniosek nr: 080H/16.

| 2019-08-31 | Puls Miasta