Radni zagłosują zdalnie

Pandemia koronawirusa zdominowała sesję Rady Miasta, która odbyła się 26 marca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sesja nie mogła się odbyć w innej formie. Radni podjęli jednak uchwałę, że przyszłe sesje – w obliczu epidemii i stanów wyjątkowych – będą mogły być przeprowadzone online.
W nietypowym posiedzeniu wzięło udział 13 radnych, co daje wymaganą liczbę do podejmowania uchwał. Przed wejściem na salę sesyjną, wszyscy radni, pracownicy Urzędu Miasta i goście otrzymali rękawiczki, maseczki, zmierzono im temperaturę. Dostępne były też środki dezynfekujące.
Radni zgodzili się na propozycję, aby odwołać Święto Miasta i Vinylfest, a pieniądze przeznaczyć na zakup testów na koronawirusa, zakup środków higienicznych, a także zakup sprzętu do badania próbek. Ponadto, za zgodą radnych, Miasto będzie nadal dotowało niepubliczne żłobki i przedszkola, nawet w przypadku kiedy pozostaną one zamknięte. Ma to na celu pomoc w utrzymaniu placówek, z których korzystają chorzowianie.

| 2020-04-05 | Puls Miasta