Raport przed pierwszym dzwonkiem


_MG_5811
Chorzowskie szkoły są gotowe na przyjęcie uczniów. Zakończono większość prac inwestycyjnych i remontowych. Co roku, na przełomie sierpnia i września, przedstawiciele Urzędu Miasta organizują objazd po placówkach oświatowych. Sprawdzany jest stan techniczny oraz wyposażenie obiektów przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niemal wszędzie podczas wakacji prowadzone są bieżące naprawy i remonty, szkoły uzupełniają sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć. W 2019 roku w mieście sfinalizowano kilka dużych inwestycji oświatowych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 już od września będą mogli korzystać z gruntownie zmodernizowanego basenu. Koszt remontu wyniósł prawie 8,5 mln złotych. Na finiszu są prace związane z termomodernizacją budynku SP nr 5 wraz z wymianą elewacji i stolarki okiennej (wartość inwestycji to 18,4 mln złotych).
Spośród innych – większych inwestycji warto wymienić rozbudowę i przebudowę budynku przy ul. Omańkowskiej, gdzie kosztem prawie 9,5 miliona złotych powstało Przedszkole nr 9.

Nowe oddziały przedszkolne.
W związku ze zmianami w systemie oświaty w Chorzowie tworzone są nowe oddziały przedszkolne, które zagwarantują opiekę najmłodszym mieszkańcom. Są to spore koszty dla budżetu miasta – np. adaptacja na przedszkole części budynku Szkoły Podstawowej nr 25 kosztowała 2,3 mln zł.
W nowym roku szkolnym nowe oddziały przedszkolne powstaną w: Szkole Podstawowej nr 5 (oddział Przedszkola nr 21), Szkole Podstawowej nr 21 (oddział Przedszkola nr 3), Szkole Podstawowej nr 14 (kolejny oddział Przedszkola nr 1), Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego (oddział Przedszkola nr 29). Dodatkowy oddział utworzono także w Przedszkolu nr 27.

Rekrutacja bez zakłóceń.
Sporo obaw wśród uczniów i rodziców budził problem „podwójnego rocznika” przy tegorocznym naborze do szkół średnich. W Chorzowie uniknięto związanych z tym komplikacji – w szkołach przygotowano większą liczbę miejsc niż liczba absolwentów kończących szkołę podstawową czy gimnazjum. Niedogodność stanowić może większe niż w poprzednich latach zagęszczenie klas pierwszych. Po rekrutacji pozostały wolne miejsca w liceach, technikach i szkołach branżowych, a większość absolwentów podstawówki (61% ogółu przyjętych) lub gimnazjum (57%) wybrało licea pierwszej preferencji.

Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa: Podczas objazdu placówek oświatowych w mieście przekonujemy się, że są one dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. Pojawiają się pewne problemy z zapewnieniem kadry, ponieważ część nauczycieli m. in. na skutek atmosfery politycznej w kraju i niedoceniania tego zawodu, rezygnuje z pracy. Generalnie są to pojedyncze przypadki, a my staramy się rozwiązywać te problemy, żeby jakość nauczania była na najwyższym poziomie.

| 2019-08-31 | Wiadomości