Rewitalizacja dobiega końca

MVI_9691.MOV.06_01_38_06.Still001Stawy Amelung mają m.in. lepszy system napowietrzania wody. Do końca września mają potrwać ostatnie prace związane z rewitalizacją stawów.Zakres projektu dofinansowanego ze środków unijnych obejmował m.in. remont i rozbudowę systemu
napowietrzania i obiegu wody, miał też zapewnić stabilny poziom wody w stawach. Prace miały zapewnić lepszą ochronę różnorodności biologicznej i zasobów przyrodniczych akwenów. Stawy oczyszczono, utworzono kaskady napowietrzające. Na ukończeniu
są prace związane z udrożnieniem dopływu wody ze stawów do komory pomp i prace wokół samej przepompowni.

| 2018-09-05 | Puls Miasta