Ruch w drogowych inwestycjach


Remont ulicy 3 Maja to obecnie największa inwestycja drogowa w mieście. Na odcinku od granicy ze Świętochłowicami do ul. Składowej ukończono już jeden pas jezdni, wykonywana jest podbudowa pod konstrukcje torowiska i pod drugi pas jezdni. Chodniki i ścieżki wzdłuż ulicy są już gotowe.mNa odcinku od ul. Floriańskiej do Katowickiej stawiane są słupy trakcyjno-oświetleniowe.
Niespełna miesiąc temu rozpoczęły się prace na ul. Hajduckiej. Pierwszy etap przebudowy obejmuje chodniki oraz część jezdni, położne po stronie budynków z numerami nieparzystymi. Roboty toczą się na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego i skrzyżowaniem z ul. Dobrodzieńską. Po przebudowie tego odcinka rozpocznie się kolejny etap prac.

| 2020-06-20 | Wiadomości