Seniorzy wybrali swoją Radę


Zakończyły się wybory do Chorzowskiej Rady Seniorów na III kadencję, na lata 2020-2022. W głosowaniu, które odbyło się 16 stycznia, wzięły udział 384 osoby powyżej 60. roku życia.
Przez najbliższe dwa lata w Chorzowskiej Radzie Seniorów zasiadać będą: Iwona Durczok, Andrzej Kot, Helena Kukowka, Andrzej Muszyński, Maria Nowak, Dariusz Olejniczak, Irena Pąchalska, Stefan Prządka, Andrzej Sodowski, Urszula Staszowska, Zdzisław Swoboda, Władysława Szczepanek-Szmajduch, Jerzy Szpularz, Magdalena Śliwa, Róża Ziaja. – Chorzowska Rada Seniorów jest organem konsultacyjno-doradczym miasta do spraw polityki senioralnej. Rada Miasta z pewnością będzie korzystać z pomysłów seniorów oraz wspierać ich inicjatywy – podkreśla Marian Salwiczek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, który przewodniczył komisji wyborczej.
Na inauguracyjnym posiedzeniu, które odbyło się 3 lutego, wybrano prezydium Rady Seniorów. Przewodniczącym został pan Andrzej Muszyński, a wiceprzewodniczącą pani Władysława Szczepanek-Szmajduch. Kolejne posiedzenie zaplanowane zostało na 21 lutego.

| 2020-02-06 | Puls Miasta