Stary sprzęt zanieś do PSZOK-u

Przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, stary sprzęt elektryczny, meble, opony – m.in. takie odpady można zostawiać w PSZOK-u. Docelowo w Chorzowie będą dziać dwa takie punkty.W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowany jest szereg odpadów komunalnych (pełna lista na www.odpady.chorzow.eu/pszok), pochodzących z gospodarstwa domowego chorzowian. Nie obowiązuje limit ilości odpadów, poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, stanowiącymi odpady komunalne, z tym że limit ten dotyczy tylko jednorazowego przekazywania odpadów w ilości do 2 m3. W Chorzowie znajduje się na razie tylko jeden PSZOK – przy ul. Bytkowskiej 15. Czynny jest on w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-18.00, we wtorki i czwartki w godzinach 12.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-16.00. – PSZOK przy ul. Bytkowskiej jest dość daleko zlokalizowany i może stanowić utrudnienie w dostępności dla mieszkańców innych dzielnic. Dlatego podjęliśmy decyzję o budowie dodatkowego PSZOKu ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Andrzej Kotala, Prezydent Miasta. Nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie na rogu ul. Stalowej i Kaliny. Według założeń utworzony będzie tam również punkt napraw rzeczy/produktów w celu dalszego ich użytkowania oraz punkt wydający meble czy sprzęt elektryczny i elektroniczny w dobrym stanie. – Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu opracowanie stosownych dokumentacji technicznych dla inwestycji budowy PSZOKu przy ul. Stalowej w Chorzowie – tłumaczy Prezydent.

Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów zorganizował w placówkach oświatowych konkurs na nazwę PSZOKu. Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu 2015 r. Wygrała nazwa SORCIK, dlatego też PSZOK przy ul. Bytkowskiej 15 w Chorzowie nosi taką nazwę. SORCIKAMI nazwane będą również nowopowstałe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Chorzowie.

| 2017-07-01 | Puls Miasta