Stawy w biologicznej odnowieTrwają rewitalizacja stawów w Parku Róż. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną systemy napowietrzania i obiegu wody. Początkowy etap prac polega na oczyszczeniu i pogłębieniu wschodniego stawu. W dalszych fazach zostaną zainstalowane urządzenia wspomagające prawidłową gospodarkę wodną. Staw wschodni jest płytki, dlatego zostanie oczyszczony i pogłębiony. Aby zapobiec małej ilości tlenu, która jest zagrożeniem dla życia biologicznego w stawie, zostanie założona instalacja pompująca wodę. Ponadto, obieg wody zostanie wymuszony poprzez montaż kaskady. Dodatkowo wbudowane zostaną separatory, które będą oczyszczać wodę wpływającą do stawu z kanalizacji deszczowej. Rośliny, które zniknęły z otoczenia stawu zostały chwilowo przesadzone i wrócą na swoje miejsce po zakończeniu procesu rewitalizacji. Nad całością prac czuwa herpetolog. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa gadom i płazom żyjącym w stawie. To właśnie dla ochrony gadów zamontowano małe zielone siatki ochronne wokół stawu. Ryby, które pływały wcześniej w stawie z wyspą, zostały przetransportowane do stawu zachodniego. Koszt rewitalizacji obu stawów to ponad 1,5 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na przełomie czerwca i lipca 2020 roku. Inwestycja została dofinansowana w 85% ze środków unijnych.

| 2019-11-13 | Puls Miasta