Szczepienia dla seniorów

profilaktyka grypyMieszkańcy Chorzowa powyżej 60 roku życia od września mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.Grypa u osób starszych miewa niekiedy ciężki przebieg. Wynika to na przykład ze zmniejszonej odporności organizmu. W dodatku w szczególności u seniorów, choroba ta często prowadzi do rozmaitych powikłań, jak na przykład zapalenie płuc. – Zdaniem lekarzy, szczepienie to najskuteczniejsza metoda zapobiegania grypie – mówi Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Polityki
Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej. – Dlatego też ten program profilaktyczny realizujemy już od wielu lat – dodaje. Program szczepień przeciwko grypie skierowany jest do mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia i będzie realizowany od września do wykorzystania limitu świadczeń, ale nie dłużej niż do 28 listopada 2018 roku.

Na zdjęciu: Miasto Chorzów otrzymało tytuł Krajowego Honorowego Eksperta w dziedzinie profilaktyki grypy.

| 2018-09-26 | Puls Miasta