Tak dobrze nie było od 20 lat! Znów spadło bezrobocie

W Chorzowie spada bezrobocie. Tylko w lipcu w PUP było zarejestrowanych o 122 bezrobotnych mniej niż miesiąc wcześniej. Tym
samym liczba tych osób w Chorzowie spadła poniżej dwóch tysięcy po raz pierwszy od 20 lat. W lipcu zeszłego roku w Chorzowie
było 2729 zarejestrowanych osób bezrobotnych. Teraz jest to 1998 osób. W zestawieniu rok do roku daje to spadek liczby osób bezrobotnych o niemal 30%. Chorzów dobrze wypada też na tle całego kraju. Stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu 2018 roku wyniosła 5,9%, co oznacza, że mamy dziś mniej niż milion bezrobotnych Polaków.

Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju
Cieszę się, że problem bezrobocia dotyka coraz mniejszą liczbę chorzowskich rodzin, skoro już możemy powiedzieć o spadku stopy bezrobocia do rekordowego minimum. Bezrobocie w naszym mieście w lipcu wyniosło już mniej niż 5 procent.

| 2018-09-05 | Puls Miasta