Tak powstawało miasto

krilhut150 lat temu Królewska Huta uzyskała prawa miejskie. Stało się tak na mocy dekretu króla pruskiego Wilhelma I 18 lipca 1868 roku.Początki Królewskiej Huty jako osady sięgają końca XVIII wieku. W 1791 roku powstała na tym terenie kopalnia „Król”, a w 1802 roku – Huta Królewska. W 1844 roku wybudowano tutaj kościół ewangelicki, zaś pierwszy kościół katolicki – pw św. Barbary – wzniesiono w 1852 roku. Pierwsi żydzi pojawili się w Królewskiej Hucie w 1829 roku, a swoją synagogę wybudowali w 1875 roku przy obecnej ul. Wolności 12, gdzie stała do 1939 roku, zniszczona przez hitlerowców. Prawa miejskie Królewska Huta (Königshütte) uzyskała na mocy dekretu króla pruskiego Wilhelma I 18 lipca 1868 roku. W tym samym roku odbyły się pierwsze wybory komunalne. Królewska Huta była miastem wielokulturowym – współżyły tu narodowości polska i niemiecka, wyznania
ewangelickie i katolickie oraz żydzi. W 1922 roku, gdy Königshütte znalazła się w granicach państwa polskiego, nadano miastu
polską nazwę Królewska Huta. W 1934 roku Królewska Huta została połączona z gminą wiejską Chorzów (prawo lokacji wsi o tej
nazwie nadane zostało zakonowi bożogrobców 24 czerwca 1257 roku) oraz z Nowymi Hajdukami, tworząc miasto o nazwie Chorzów. W 1939 roku w skład Chorzowa weszła jeszcze gmina Wielkie Hajduki (do 1922 roku – Bismarckhütte).

Na podstawie „Małego przewodnika po Chorzowie” autorstwa Romana Liczby.

| 2018-05-21 | Wiadomości