Trzy dekady odrodzonego samorządu30 lat temu zakończył się okres tzw. jednolitego systemu władzy, w którym wszystkie najważniejsze dla gmin decyzje zapadały centralnie, a o prawdziwym samorządzie nie mogło być mowy. Pierwsze wolne wybory samorządowe w powojennej Polsce, które odbyły się 27 maja 1990 roku, zapoczątkowały budowę społeczeństwa obywatelskiego w miastach i wsiach.
Wybory samorządowe przed 30 laty zakończyły się w Chorzowie sukcesem Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Na 45 mandatów KOS zdobył aż 43, dwa przypadły Społecznemu Klubowi Wyborczemu (pod tą nazwą wystąpili kandydaci popierani przez SdRP).
Warto dzisiaj pamiętać, że początki samorządu w Chorzowie, jak i w całym kraju były bardzo trudne. Radnym brakowało wzorów proceduralnych w prowadzeniu obrad i podejmowaniu decyzji, a sytuacja gospodarcza miasta była dramatyczna. Pierwsze lata odrodzonego samorządu były więc czasem budowania fundamentów, stanowienia podstaw lokalnego prawa, porządkowania wszystkich spraw, które zapewnić miały sprawne funkcjonowanie miasta w nowej rzeczywistości wolnej Polski. Na tym właśnie fundamencie samorząd kolejnych kadencji może budować nowoczesny Chorzów – miejsce, które powinno zapewniać odpowiedni komfort życia swoim mieszkańcom.
W pierwszych trzech kadencjach w chorzowskiej Radzie Miasta zasiadało 45 radnych. Od czwartej kadencji, czyli od 2002 roku, liczebność rad gminnych została zmniejszona – w przypadku Chorzowa do 25 radnych. Wówczas też po raz pierwszy wybierano bezpośrednio wójtów, burmistrzów, prezydentów.
Pierwszym – po wolnych wyborach – prezydentem miasta, wyłanianym wówczas przez radnych, był Stefan Kwiatkowski (od 8 czerwca 1990 do 22 stycznia 1991 roku). Od 25 stycznia 1991 roku prezydentem miasta był Marek Kopel, który pełnił tę funkcję do 2010 roku (wyłaniany w bezpośrednich wyborach w 2002 i 2006 roku). Od 2010 roku prezydentem miasta jest Andrzej Kotala, który wygrał wybory bezpośrednie w 2010, 2014 i 2018 roku. Radzie Miasta przewodniczyli kolejno: Marian Machura (1990-1992), Florian Lesik (1992-2002), Henryk Wieczorek (2002-2014), Jacek Nowak (2014-2016), Krzysztof Hornik (2016-2018). Od 2018 roku przewodniczącym Rady Miasta jest Waldemar Kołodziej.

Przez ostatnie 30 lat nasz kraj zmienił się nie do poznania. Ten rozwój w dużej mierze jest zasługą samorządów lokalnych, które wybierane są przez mieszkańców i spośród mieszkańców. Bo nikt lepiej nie zna i nikt lepiej nie zadba o nasz Chorzów, niż ludzie mieszkający w nim. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 30 lat budowali chorzowski samorząd, biorąc w nim osobisty udział czy aktywnie go wspierając każdego dnia. Dziękuję mieszkańcom, bo samorząd Drodzy Państwo, to Wy – Waldemar Kołodziej, Przewodniczący Rady Miasta.

Odrodzenie samorządu terytorialnego było momentem przełomowym, bo w końcu, po wielu latach mogliśmy zacząć sami decydować, jaka będzie przyszłość naszych małych ojczyzn – naszych miast. Ten przełom był dla wszystkich zmianą kursu. Samorządy obrały drogę wolności oraz rozwoju i oby nigdy z tej drogi już nie zeszły – Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

Więcej o historii chorzowskiego samorządu – w następnym numerze Twojego Chorzowa

| 2020-05-03 | Wiadomości