Usuń azbest

Mieszkańcy chcący pozbyć się azbestu bądź eternitu ze swoich budynków mogą zgłosić to do chorzowskiego Urzędu Miasta.Właściciele domków jednorodzinnych i wielorodzinnych posiadających w konstrukcji domu elementy azbestowe mogą zgłaszać ten fakt do Wydziału Ochrony Środowiska. Można to rozbić osobiście; wysłać e-mail: ekologia@chorzow. eu lub zadzwonić pod numer tel. 32 4165413. Informacje te posłużą do zinwentaryzowania i oceny obecnego stanu rzeczy. – Na obecnym etapie sondujemy skalę problemu. Dlatego kierujemy ten apel do naszych mieszkańców. Jeśli nasza pomoc będzie potrzebna, to w  przyszłym roku wygospodarujemy środki, w postaci dotacji, na ten cel – podkreśla Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju. Przypominamy, że obowiązek usunięcia tych szkodliwych materiałów spoczywa na właścicielach nieruchomości.

| 2017-11-01 | Puls Miasta