Uwaga na oszustów!

Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Chorzowie zgłaszają się mieszkańcy ze skargami na przedstawicieli firm, oferujący wymianę piecyków gazowych – „junkersów”. Oszuści, podając się za pracowników administracji, spółdzielni czy też gazowni, informują o konieczności wymiany urządzenia. W większości przypadków wybierają oni osoby w podeszłym wieku. Osoby starsze w obawie o swoje bezpieczeństwo podpisują umowę, w wyniku której dokonują zakupu towaru po kilkakrotnie wyższej cenie. Niejednokrotnie konsumenci poza umową sprzedaży podpisują też umowę kredytu. Po podpisaniu umowy piecyk zostaje wymieniony na nowy a stary jest zabierany przez przedstawicieli firm w celu zniszczenia, na co z reguły konsumenci wyrażają zgodę. 
Pamiętajcie:
• od niekorzystnej umowy, zawartej w mieszkaniu, można odstąpić w ciągu czternastu dni – przypomina Joanna Podzimska, Miejska Rzeczniczka Konsumentów • Jeżeli nawet taki sprzęt został już zamontowany, przedsiębiorca otrzymując informację o odstąpieniu, ma obowiązek sprzęt zdemontować nieodpłatnie, nie narażając konsumenta na dodatkowe koszty – dodaje. 
• Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi zachować dla siebie.

Joanna Podzimska Miejski Rzecznik Konsumentów Urząd Miasta pokój nr 13, tel. 32 4165420 wew. 213, e-mail: podzimska_j@chorzow.eu

| 2018-11-23 | Puls Miasta