Ważne informacje podatkowe

Zbliża się czas dostarczania decyzji o wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Osoby fi zyczne powinny opłacić podatek na podstawie otrzymanej decyzji (w znacznej części miasta Chorzów będą one ponownie doręczane przez gońców z Urzędu Miasta) w czterech kwartalnych ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, chyba że wysokość podatku na dany rok wynosi do 100 zł, wtedy płatny jest on w terminie pierwszej raty. Należy pamiętać o zgłaszaniu wszelkich zmian, w tym zmian w zakresie adresu do doręczeń.

Informacje dotyczące wysokości podatku dla osób fizycznych ze względów technicznych będą udzielane w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych po dniu 31 stycznia 2020 roku w pokoju nr 22. Należy mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku działania w imieniu innej osoby – stosowne pełnomocnictwo. Na otrzymanych decyzjach widnieje indywidualny numer rachunku bankowego, na który można wpłacać zobowiązania. Dzięki temu unikną Państwo kolejek do kasy w siedzibie Urzędu. Płatności można dokonać także w chorzowskich oddziałach ING Banku Śląskiego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W zakresie podatków od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, a także współwłasności osób fizycznych z ww. podmiotami, informacje m.in. odnośnie druków deklaracji, na bieżąco będą udzielane przez pracowników odpowiedniego Referatu w pokoju nr 21.

Podmioty te powinny opłacić podatki na podstawie złożonych deklaracji:
• do dnia 31 stycznia 2020 roku – podatek od nieruchomości;
• do dnia 15 stycznia 2020 roku – podatek rolny i leśny.

W zakresie podatku od środków transportowych informacje będą udzielane na bieżąco w pokoju nr 34. Termin składania deklaracji na ten podatek upływa 15 lutego 2020 roku.

Jeżeli posiadasz na terenie Miasta Chorzów nieruchomości, grunty rolne bądź leśne, możesz odebrać decyzje ustalające wymiar podatku od nich, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.

Dzielą Cię od tego trzy kroki:
1. Załóż elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (informacje o tym, jak to zrobić znajdziesz na www.epuap.gov.pl).
2. Podaj swój adres skrzynki ePUAP do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych i wskaż, że chcesz od nas otrzymywać za jej pomocą korespondencję.
3. Napisz do nas lub poczekaj na naszą wiadomość.

Dzięki ePUAP możesz wysyłać pisma i dokumenty do urzędu oraz odbierać pisma, bez konieczności odwiedzania jego siedziby. Natomiast za pomocą Profi lu Zaufanego, podpisu elektronicznego zawierającego certyfikat kwalifikowany bądź e-dowodu podpiszesz swoją korespondencję.
Za pomocą skrzynki ePUAP otrzymasz decyzję ustalającą wymiar podatku na rok 2020 pod warunkiem, że zgłosisz nam swój adres do dnia 10 stycznia 2020 roku.

| 2019-12-17 | Puls Miasta