Więcej miejsc w miejskim żłobku

Dodatkowych 11 miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia zostało utworzonych w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 18. Koszt inwestycji wyniósł ponad 290.000 zł. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 60.500 zł. Pozostałą kwotę, w wysokości 233.646,62 zł, miasto pozyskało z dotacji w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019.
Lokal przy ul. Kochanowskiego został przystosowany do prowadzenia żłobka dla dodatkowej liczby dzieci (obecnie placówka może przyjąć 77 maluchów) i spełnia wszystkie wymogi sanitarno-zdrowotne. Sale zabaw i odpoczynku zostały wysposażone w nowe meble, zakupiono materiały edukacyjne i interaktywne zabawki, a także doposażono żłobkowy plac zabaw. Nowością jest sala sensoryczna dla maluchów, wspomagająca rozwój i poznawanie świata. Sala wyposażona została m.in. w kurtynę świetlną, drewniany zamek sensoryczny, hamak i pufę sensoryczną czy podświetlany stół.

| 2020-02-06 | Puls Miasta