Wkrótce ruszy nabór do przedszkoli

przedszkoleDzieci będzie można od 6 marca zapisać tylko elektronicznie, za pośrednictwem strony internetowej www.
chorzow.przedszkola.vnabor.pl.
By zapisać pociechę wystarczy założyć konto podając swój numer PESEL, a następnie uzupełnić dane dziecka i rodziców. Po zalogowaniu można wybrać maksymalnie trzy przedszkola, pamiętając, że kolejność wyboru ma znaczenie. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami trzeba złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej we wniosku na pierwszym miejscu). Równolegle ruszy nabór 6-latków do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych (SP 12 z Oddz. Integr., SP 14, SP 15, SP 17, SP 37) – również elektroniczny.
Rekrutacja potrwa do 20 marca. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 maja, a potwierdzenia woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania przyjmowane będą od 16 do 22 maja. Ostateczne listy przyjętych ogłoszone zostaną 25 maja. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w mieście oraz na stronie www.chorzow.eu.

Wiesław Ciężkowski, Zastępca Prezydenta Chorzowa ds. Społecznych
Do przedszkoli przyjmowane są dzieci między 3. a 6. rokiem życia, mieszkające w Chorzowie. Miejsca na dzieci czekają w 24 przedszkolach na terenie miasta.

| 2018-02-19 | Wiadomości