Zdobądź zawód w Chorzowie

zawodMiasto rusza z kampanią zachęcającą uczniów do wyboru szkół technicznych i zawodowych. O wysokiej renomie chorzowskich placówek najlepiej świadczą zadowoleni absolwenci i pracodawcy.W naszym mieście działa 7 techników i 5 szkół branżowych I stopnia (w tym szkoła specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia). Do techników uczęszcza 1545 uczniów, a do szkół branżowych 406 uczniów. Największą popularnością w technikach cieszą się zawody: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechatronik, i technik logistyki. W Chorzowie uruchomiono też nowe kierunki, m.in. technik weterynarii. W planach jest uruchomienie zawodów: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji. W szkołach branżowych I stopnia najwięcej uczniów kształci się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, monter w budownictwie i fryzjer (39 osób). Natomiast z nowych zawodów często wybierany jest mechanik motocyklowy. Warto zaznaczyć, że w klasach wielozawodowych, w których uczniowie odbywają kształcenie zawodowe u pracodawców, możliwe jest wybranie każdego zawodu, nawet przez pojedynczego ucznia (np. kominiarz, krawiec, tapicer).

Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa
Zachęcam do wyboru chorzowskich szkół zawodowych i technicznych – to pewny fach w ręku, a także dobry wstęp do dalszej nauki. Sam jestem absolwentem liceum zawodowego w Chorzowie Batorym. Pamiętam, że nauczyciele przedmiotów ścisłych byli bardzo wymagający. Wtedy nie byłem tym zachwycony, ale szybko okazało się, że było warto przyłożyć się do nauki. Szeroka wiedza bardzo przydała mi się podczas studiów na Politechnice Śląskiej i w dalszej karierze zawodowej.

rozkladowka

| 2018-03-26 | Wiadomości